Anet server 0.10

English version below

Jeg har nu det seneste lange stykke tid prøvet at få activisions "anet server", også kendt som activeNET server compilet.

Jeg fandt på www.kegel.com/anet en tar.gz fil med sourcen (mit eget mirror anet-0.10.tar.gz ), men der er flere problemer i den sammenhæng.

Den originale server kunne broadcaste patches til spillene, men da man frigav det, syntes man det var en dum ide, hvis privat ejede servere kunne patche spil, måske med noget snask.

Derfor havde man valgt simpelthen at slette filerne der havde med update at gøre, samtidigt var der givet nogle argumenter til compileren som fik den til at gå i ged, og nogle dele af serveren var ikke udviklede færdige.

De var faktisk så mangelfulde at compileren nægtede at compile dem, ydermere var der enkelte kodefejl.

I grove træk har jeg fixet det ved at:
... udkommentere en "-DPACK=$(__attribute__ ((packed)))" komando til gcc i makefile og makefile.lin
... udkommentere eception handleren, og generelt hele "crash" handlingen
... include nogle headerfiler, som af en eller anden grund ikke var indkluderet
... udkommentere nogle få koder som ikke virkede, og som hellerikke blev brugt, tror jeg

Jeg har nu pakket det hele til jer der vil prøve at compile det selv
Jeg skulle for at compile, stå i /src/linux/ og kører build under sudo
anetfix.zip

I kan selvfølgelig også få den fil det hele handler om, anet3srv.tgz
Den er compilet på fluxbuntu 7.10, så jeg ved ikke om det vil virke på andre systemer, den inkluderer desuden en readme om hvordan serveren sættes op.

English version

I have for the last long time tried to compile the activisions "anet server", also knowen as activeNet server.

I found the source code at www.kegel.com/anet as a tar.gz file
(my own mirror anet-0.10.tar.gz ) but it was pretty damn troublesome.

The original server could broadcast patches to the gamers, but when the released the source, it seamed like a bad idea if private owend servers could patch the games, maybe with a little bit of dirt.

Their choice was to rougly delete the files involving the updating.
The gcc was also given some arguments that made it fail, there was parts of the server that wern't developed to the end.

Some parts was actualy so buggy that it was impossible to compile, futhermore there was some coding errors.

In breaf my fix was:
Outcommenting a "-DPACK=$(__attribute__ ((packed)))" argument to the gcc in the makefile's og makefile.lin's
Outcommenting the exception handleren, og generally the whole "crash" system
Including some headerfiles, that for some reason was'nt included
Outcommenting a few lines of code that couldn't compile, i don't think they are in use

I have packed the fixed version for you to compile, To compile i had to stand in /src/linux/ and run build under sudo
anetfix.zip

I can, ofcourse, give you the file that it is all about, anet3srv.tgz, it is compiled under fluxbuntu 7.10, and I am unsure if it runs under other versions or distros of GNU/linux
Included in the archive is a readme that describes how to set up the server